top of page

Játékos készségfejlesztés gyerekeknek és fiataloknak

Pappus word green Yolan.png
Az Európai Unió által finanszírozott Erasmus+ program Pappus projektjében a környezetünkben honos növényekhez kapcsolódó,  tanulást segítő játékos gyakorlatismertetőket dolgoztunk ki.
Just flower and pappus.png
A Pappus projektben hat európai ország szakértői osztják meg egymással tudásukat és tapasztalataikat, hogy egy egyedülálló szakmai anyagot állítsanak össze az iskolák, tanórán kívüli foglalkozások és a családok számára.

A gyermekek érzelmi és szellemi jóllétéhez létfontosságú a természetbe való belefeledkezés és jelenlét. Az aktív tanulás az egészségmegőrzésben is jelentős szerepet játszik. A Pappus projekt az egyes országokban honos növényeket bemutató ismertetőkön keresztül magas minőségű, tanulásra és játékra inspiráló szakmai anyagot biztosít a pedagógusok, a gyermekekkel foglalkozó szakemberek és a családok számára.
Just flower and pappus.png
A  Pappus Eszköztár  gyakorlatismertetői sok órányi innovatív tanulási és játszási ötlettel szolgálnak a használóik számára.
Just flower and pappus.png
 Pedagógus továbbképzéseinken  a növényekhez kapcsolódó játékos tanítási készséget fejlesztjük.
Just flower and pappus.png
A  hasznos oldalak  gyűjteménye szervezetek weboldalait, a témához kapcsolódó olvasmányokat és videókat mutat be.
Ezen segédanyagok összessége segítséget nyújt ahhoz, hogy gazdagítsuk azt az eszköztárat, amelyen kersztül megkönnyítjük a gyerekek és fiatalok visszatalálását a természethez. Mivel tudjuk, hogy az osztálytermen kívüli oktatás nehézségeket is hordoz, kidolgoztunk és bemutatunk olyan stratégiákat is, amelyek segítenek a felmerülő akadályok elhárításáben.

Az itt megtalálható egyedülálló szakmai anyag hat európai uniós ország együttműködésével készült. Az egyes parnerekről további információ található a szervezetek saját honlapjain.

Vezető partner: Egyesült Királyság

A University of Gloucestershire egy sokszínű, élénk közösség 9000 egyetemi hallgatóból, 1000 posztgraduális hallgatóból, 40 000 öregdiákból és 1000 alkalmazottból a világ minden tájáról. A cheltenhami és gloucesteri campusokkal az egyetem speciális és dinamikus helyet kínál hallgatóinak a tanulásra, a fejlődésre és a tartós kapcsolatok kialakítására.

logo_black_MS_OFFICE_&_ONLINE.jpg

Az egyetem a kutatás, az oktatás és az üzleti szerepvállalás kiválóságára összpontosít. Büszke arra, hogy szoros kapcsolatokat alakít ki a hallgatók és az alkalmazottak között, és a szélesebb közösség szolgálatába állítja gazdasági, kulturális és társadalmi jólétének elősegítését.

A Gedania 1922 fő célja, a futballisták és futballedzők képzésén túl a tudomány, az innovatív pedagógia és a sporttevékenységek egyesítése a pedagógiai munka során. Az alternatív iskolai és óvodai pedagógiai program magában foglalja az érzelmi intelligencia fejlesztését a szabad játék, az infokommunikációs eszközök használata és a tudományba való betekintés kombinációjával. 

 

A Gedania 1922 olyan újfajta edukációs terek kialakítását tűzte ki céljául, ahol a gyerekek kreatív ötleteinek megfelelő jelentőséget tulajdonítanak.

gedania_nowe_logo.jpg
poland-26889_1280.png

A társadalomtudományi kutatást és oktatási tevékenységet folytató GeSoB a társadalom- és neveléstudományi szakértelmet használja fel a tantervalkotás és a pedagógus-továbbképző programok kialakítása során. A GeSoB szoros együttműködést tart fenn az Innsbrucki Egyetemmel, és az önkéntesek és külső szakértők munkájának segítségével alakítja ki a társadalmi változásokat elősegítésére irányuló innovatív programjait.

GeSoB_logo.jpg
austria-162233_1280.png

A Palacký University in Olomouc (UPOL) Közép-Európa egyik legrégebben alapított egyeteme. Mára, a 440 éves múltra visszatekintő intézmény munkatársai egy megújult épületben végzik oktatási és kutatási tevékenységüket. A nyolc egyetemi karon, a több, mint 23 ezer hallgató számára magas színvonalú oktatás, kiemelkedő kutatási lehetőségek, és szerteágazó tudományterületek állnak rendelkezésre. 

Az UPOL több, mint háromszázféle végzettség megszerzésére ad lehetőséget, több idegen nyelven hallgatható kurzust is ajánlva.

czechia-4880480_1280.png

A Play Learning Life (PLL) az iskolák, óvódák, és családok számára nyújt támogatást, hogy a lehető legtöbbet tudják kihozni az iskolák és a lakás falain kívül zajló rendszeres, gyakori és előremutató tanulásból és játékból.

A PLL egy társadalmi vállalkozás, amely együttműködő partnereivel közösen kutatásokat végez, képzéseket és akciókutatást visz véghez, családoknak segít a játéksémák bemutatásával és iskolákat támogat a kültéri tanulás tantervbe illesztésével.
 

PLL_logo_-_clear_background_small_copy.j
union-jack-1027898_1920.jpg

A Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány Carl Rogers filozófiájából kiindulva azt vallja, hogy az ember a személyes tapasztalatok megélése és az elfogadó kapcsolatai által tud kiteljesedni. Az alapítvány, képzései során a drámapedagógia, a művészetpedagógia, és a fenntarthatóságra nevelés módszereit használja.

ujlogo_szoveggel.png
hungary-162317_1280.png

A TANDEM egy fejlesztő és képző nonprofit szervezet, amely az önértékelés és a felelősségérzet fejlesztésen dolgozik az egyéneknek, közösségeknek és szervezeknek nyújtott szolgáltatásain keresztül. A TANDEM megnevezés egy mozaikszó. Minden betű egy-egy általunk képviselt értéknek felel meg.

 

T mint TUDATOS

A mint ALTERNATÍV

N mint NEM FORMÁLIS

D mint DINAMIKUS

E mint EMBERKÖZPONTÚ

M mint MEGERŐSÍTŐ

tandem_szines.jpg
slovakia-155307_1280.png
bottom of page