top of page
Keyboard and Mouse

Felhasználási feltételek

Az Európai Unió által finanszírozott Erasmus+ program PAPPUS projektjében a környezetünkben honos növényekhez kapcsolódó, tanulást segítő játékos gyakorlatismertetőket dolgoztunk ki.

 

A weboldal tulajdonosa

A PAPPUS weboldal tulajdonosa és üzemeltetője a University of Gloucestershire, a PAPPUS projektpartnerek képviseletében. Ezen Feltételek határozzák meg azokat a felhasználási feltételeket, amelyek alapján ön a weboldalunkat és az általunk kínált szolgáltatásokat használhatja. A weboldal letölthető ötleteket és inspirációt kínál a látogatóknak a tanulás és a természetben való játszás támogatásához. A PAPPUS weboldalra való belépéssel vagy annak használatával ön jóváhagyja, hogy elolvasta, megértette és elfogadja a jelen Feltételeket.

 

A szolgáltatás és a szolgáltatót illető jogok

A szolgáltatásokat midenféle előzetes értesítés nélkül megváltoztathatjuk. Felfüggeszthetjük az általunk kínált szolgáltatásokat vagy azok bármely funkcióját; vagy korlátozásokat hozhatunk létre a szolgáltatásokra vonatkozóan. Bármilyen okból vagy ok nélkül, értesítés és felelősség nélkül véglegesen vagy ideiglenesen megszüntethetjük, vagy felfüggeszthetjük a szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

 

Szellemi tulajdon

A PAPPUS Eszköztár és a Pappus Képzési Program, valamint a benne található vagy általa kínált valamennyi anyag, beleértve többek között a szoftvereket, képeket, szövegeket, grafikákat, logókat, védjegyeket, szerzői jogokat, fényképeket, hanganyagokat, videókat és az ezekhez kapcsolódó valamennyi szellemi tulajdonjogot, a PAPPUS projektpartnerek kizárólagos tulajdonát képezi, kivéve azon eseteket, ahol ennek ellenkezője egyértelműen jelezve van.

 

Az anyagot alapján lehet szerkeszteni és megosztani Creative Commons

Creative Commons:
Nevezd meg! – Ne add el! – Ne változtasd! 4.0-ás nemzetközi licensz (CC-BY-NC-ND-4.0)

 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.hu

 

Az anyag a Creative Commons 4.0 Nemzetközi licensze alapján szabadon:

 • Megosztható — az anyag másolása és terjesztése bármilyen adathordozón vagy formátumban.
   

 • Alkalmazható — származékos művek létrehozása, az anyag átalakítása és új művekbe építése — bármilyen célra.

 

Az alábbi feltételekkel:

 • Nevezd meg! — A szerző vagy a jogosult által meghatározott módon fel kell tüntetni a műhöz kapcsolódó információkat (pl. a szerző nevét vagy megnevezését, a mű címét), linket, és jelezni kell, ha változtatás történt.
   

 • Ne add el! — Az anyag nem használható fel kereskedelmi célokra.
   

 • Így add tovább! — Az anyag a jelenlegivel megegyező, vagy azzal csereszabatos licenc alatt terjeszthető.
   

 • Nem szabj további megkötéseket! — Nem szabhatók meg más jogi vagy technológiai korlátozások melyek megakadályoznának bárkit abban, hogy a licenc által engedélyezett tevékenységeket folytassák.

A felelősség korlátozása

Ön vállalja, hogy kártalanítja és mentesíti a University of Gloucestershire-t és a PAPPUSprojektpartnereket minden olyan követelés, veszteség, felelősség, igény vagy költség (beleértve az ügyvédi költségeket is) alól, amelyet bármely harmadik fél velük szemben támaszt a weboldal vagy a weboldalon kínált bármely szolgáltatás használata miatt, vagy abból eredően, vagy azzal összefüggésben.

A University of Gloucestershire vagy a PAPPUS projektpartnerek — az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben — semmilyen körülmények között nem vonható felelősségre büntető jellegű, rendkívüli, véletlenszerű, következményi vagy közvetett kárért, beleértve, de nem kizárólagosan, a nyereség, a jó hírnév, az adatok elvesztéséből adódó, vagy más immateriális veszteségekből, a szolgáltatás használatából, vagy a használatára való képtelenségéből eredő károkat.

A University of Gloucestershire vagy a PAPPUS projektpartnerek - az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben - nem vállalnak semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget (i) a tartalomban található hibákért, tévedésekért vagy pontatlanságokért; (ii) a szolgáltatásunkhoz való hozzáférésből vagy annak használatából eredő bármilyen jellegű személyi sérülésért vagy anyagi kárért; és (iii) a biztonságos szervereinkhez és/vagy az azokon tárolt személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésért vagy azok használatáért.

 

Ön nem használhatja ezt a weboldalt, ha ez az Ön országában vagy az Önre vonatkozó bármely törvény vagy szabályozás szerint tilos.

Fenntartjuk a jogot, hogy ezen feltételeket időről időre saját belátásunk szerint módosítsuk, ezért kérjük, hogy időről időre olvassák újra őket. Amennyiben a Feltételeket jelentős mértékben módosítjuk, értesítjük Önt arról, hogy lényeges változások történtek. A Weboldal vagy szolgáltatásunk további használata bármely ilyen módosítást követően az új Feltételek elfogadásának minősül. Ha nem ért egyet a jelen Feltételek bármelyikével vagy a Feltételek bármely jövőbeni változatával, ne használja a weboldalt vagy a szolgáltatást.

Screenshot 2020-10-27 at 11.50.13.png
bottom of page